موسسه طراحان مد خلاق

موسسه طراحان مد خلاق

طراحان مد خلاق ریفا ، با هدف برگزاری دوره‌های جامع و کاربردی طراحی لباس، تاسیس شده‌است. آموزش‌های آکادمی، رویکرد صنعتی دارند و هنرجویان را برای ورود به بازارکار، آماده می‌سازند. موسسان این آکادمی، طی سال‌ها تجربه در صنعت مد و پوشاک، نیازهای این صنعت را بررسی کرده‌ و تصمیم به تعلیم طراحان لباس خلاق و توانا، گرفته‌اند. دوره‌های موسسه، به گونه‌ای هستند که فاصله‌ی میان آموزش و صنعت را پر می‌کنند تا هنرجویان، بتوانند سهم قابل توجهی از بازارکار را به دست بگیرند.

موسسه طراحان مد خلاق

 

همکاران

ریحانه فغانی
مدیرعامل ریفا
سمانه حیدری
مدیر هنری و آموزش ریفا
الهام شورابی
مدیر مارکتینگ ریفا
شیرین حنفی
الگوساز و نمونه‌دوز ریفا
ارغوان ابراهیم‌زاده
طراح و گرافیست ریفا

نظریه هنر جویان و هنر آموزان در رابطه با موسسه

 

نظر هنرجویان

هنر جویان موسسه طراحان مد خلاق

 

نمونه کار