الیاف مصنوعی؛ خواص، ویژگی و کاربردها

یکی از تحولات مهمی که طی صد سال‌های اخیر در صنایع جهان بسیار مطرح شده است، توسعه تولید الیاف مصنوعی می‌باشد که به حدی بوده است که هر ساله میزان تولید این نوع از الیاف و استفاده کارخانه‌های صنایع‌های مختلف از این مواد، به شدت […]