ایده‌های جشن‌ گرفتن روز فشن

ایده‌های جشن‌ گرفتن روز فشن ایده استایل و مد، قرن‌هاست که وجود داشته‌است. شاید حتی زمانی‌که انسان‌ها برای اولین‌بار شروع به پوشیدن لباس‌کردند، زنان غار مقایسه‌ می‌کردند که چه‌کسی زیباترین پوست خز را دارد. از روم باستان تا مصر باستان، از قرون وسطی تا رنسانس، […]