منابع اصلی دنبال کردن ترندها

در دنیای مد وقتی از ترند صحبت می‌کنیم منظور افزایش استفاده و رواج یافتن و فراگیر بودن آن است. ترند‌ها معمولا در مدت زمان مشخصی طرفدار پیدا می‌کنند و از 6 ماه تا 2 سال و گاهی اوقات بیشتر ادامه پیدا می‌کند. ترند را به […]