تاریخ فشن دهه دوم قرن بیستم از 1910 تا 1919 میلادی

تاریخ فشن دهه دوم قرن بیستم از 1910 تا 1919 میلادی فشن در دهه‌ی دوم قرن بیستم، از سال 1910 تا 1919 میلادی، با افت و خیزهایی همراه شد که جنگ عامل آن بود. در آغاز دهه، هنوز مد ادواردی دهه‌ی اول دیده می‌شد اما […]