بازدید از کارخانه برند بادی اسپینر

صنعت پوشاک به عنوان یکی از قطب‌های اصلی اقتصاد جهان، به سرعت در حال توسعه و نوآوری است. این صنعت به عنوان یکی از فعال‌ترین و پرسود‌ترین حوزه‌های صنعتی، نقش بسیار مهمی در تعیین سبک زندگی انسان‌ها و ارتباط افراد با جوامع، را ایفا می‌کند. […]