مادست فشن، تجارتی پُرسود

در اوایل دهه 2000، برای اولین‌بار مادست‌فشن یا به اصطلاح مد متواضعانه، به عنوان شاخه‌ای مستقل از صنعت مد، معرفی شد که ظهور این سبک، تاثیر بسزایی در دنیای فشن گذاشت. اصطلاح “مادست یا متواضع” از ریشه لاتین Modestus به معنای میانه‌روی و تواضع، گرفته […]