تاثیر جنگ جهانی اول بر مد

تاثیر جنگ جهانی اول بر صنعت فشن قبل از جنگ جهانی اول World War I ، فرانسه مرکز مد بود. زنان آمریکایی برای جهت‌گیری به طراحان فرانسوی نگاه ‌می‌کردند. با پیروی از مدهای بالا و به‌روز ماندن با جدیدترین کالکشن‌های طراحان، مردم توانستند بین طبقات […]