اهمیت و راه‌های کارآموزی مد

اهمیت و راه‌های کارآموزی مد یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که بسیاری از دانش‌آموختگان و مهارت‌آموزان با آن مواجه‌ می‌شوند؛ کمبود تجربه عملی یا به‌عبارتی کم‌باربودن رزومه کاری آن‌ها است که تاثیر نامطلوبی بر آینده شغلی دارد. وقتی مردم به مشاغل دنیای مد فکر می‌کنند، اغلب […]