مد و کرونا و تحولات مثبت و منفی همنشینی آن‌ها

مد و کرونا و تحولات مثبت و منفی همنشینی آن‌ها

مد و کرونا و تحولات مثبت و منفی همنشینی آن‌ها با شروع و گسترش همه‌گیری کرونا در ابتدای سال 2020، در سراسر جهان؛ مشاغل، اولویت‌های خود را تغییر دادند. کووید-19 تقریبا همه‌ی صنایع را درگیر کرد و صنعت مد نیز از این قاعده مستثنی نبود. […]