نگاهی به بهترین‌‌ها در کالکشن پاییز 2022

نگاهی به بهترین‌‌ها در کالکشن پاییز 2022

نگاهی به بهترین‌‌ها در کالکشن پاییز 2022 برای پاییز و زمستان 2022 بسیاری از طراحان دنیای فشن پس از چند فصل مرخصی به دلیل پاندمی کووید-19 به نمایش فیزیکی کالکشن خود بازگشتند. البته ما همچنان شاهد ارائه‌های دیجیتال توسط بعضی از برندها بودیم اما تاکید […]