تحلیل رشته طراحی لباس سینما و تئاتر

تحلیل رشته طراحی لباس سینما و تئاتر

تحلیل رشته طراحی لباس سینما و تئاتر در به نمایش گذاشتن یک شخصیت رسانه، سینما، تئاتر و فیلم، عوامل زیادی دخیل هستند که یکی از موثرترین آن‌ها، طراحی لباس مناسب برای شخصیت‌ها است که اطلاعاتی نظیر، دهه زندگی فرد، شغل، وضعیت مالی و روحیات و… […]