عواملی که آینده صنعت مد را دگرگون خواهند کرد

گریزی به چشم‌اندازهای صنعت مد در آینده صنعت مد، در طول تاریخ، از اختراع چرخ خیاطی‌های اولیه تا مدرن‌ترین شکل امروزی‌اش، به همگان ثابت کرده‌است که به عنوان زلزله‌نگاری برای ثبت تغییرات اجتماعی و تکنولوژی است. هم‌چنین مد یکی از بزرگ‌ترین صنایع در جهان است […]