جالب‌ترین تغییرات و تاثیر کرونا بر صنعت مد و فشن

جالب‌ترین تغییرات صنعت فشن در پساکرونا صنعت مد و فشن از دسته صنعت‌هایی با سرعت تغییر بالا و تاثیرپذیر از مسائل اجتماعی، فرهنگی و… است.ذات فشن عمیقا به معنی تغییر، تحول و دگرگونی است. فشن همواره در برابر تغییرات در تاریخ و اتفاقات اثر گرفته […]