شیرین حنفی:
بخش الگوسازی و نمونه‌دوزی شرکت مد خلاق، به دست خانم حنفی اداره می‌شود.
ازجمله هنرهای خانم حنفی رسم الگوی پایه و ژورنال‌شناسی، الگوسازی و طراحی دوخت،نمونه‌دوزی مدل‌های مختلف و کالکشن‌های شرکت ریفا را می‌توان نام برد.