امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و وجود نرم افزارهای طراحی متعدد و تغییر در سبک و ابزار طراحی، آشنایی با نرمافزارهای دو بعدی طراحی لباس مانند ایلاستریتور، فتوشاپ ونرمافزارهای سه بعدی مانند CLO3D برای طراحان لباس امری ضروری میباشد.
دوره خلاقیت در ایلاستریتور برمبنای همین نیاز برای طراحان لباس تدوین شده است تا بتوانند این نرمافزار کاربردی را با رویکرد طراحی لباس فرابگیرند. در این دوره سعی برآن است که هنرجویان در برنامه ایلاستریتورعلاوه بر طراحی لباس های خلاقانه با تکنیکهای طراحی چاپ تیشرت و طراحی شال و روسری، طراحی یک پورتفولیو حرفهایی را نیز آموزش بینند و برای ورود به بازارکار آماده شوند.