آکادمی طراحان مد خلاق
آکادمی طراحان مد خلاق

آکادمی موسسه طراحان مد خلاق

آکادمی مد خلاق ریفا، با هدف برگزاری دوره‌های جامع و کاربردی طراحی لباس، تاسیس شده‌است. آموزش‌های آکادمی، رویکرد صنعتی دارند و هنرجویان را برای ورود به بازارکار، آماده می‌سازند. موسسان این آکادمی، طی سال‌ها تجربه در صنعت مد و پوشاک، نیازهای این صنعت را بررسی کرده‌ و تصمیم به تعلیم طراحان لباس خلاق و توانا، گرفته‌اند. دوره‌های موسسه، به گونه‌ای هستند که فاصله‌ی میان آموزش و صنعت را پر می‌کنند تا هنرجویان، بتوانند سهم قابل توجهی از بازارکار را به دست بگیرند.